Skip to main content

Zarząd Giełdy zdecydował o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie tytułów uczestnictwa funduszu Beta ETF WIG20lev

Zgodnie z Uchwałą Nr 120/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2020 r., na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY:

1) 96.500 tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBEW2L00019” – z dniem 25 lutego 2020 r.;2) tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLBEW2L00019”, jednak nie wcześniej niż z dniem 25 lutego 2020 r.

Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa funduszu w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BETAW20LV”.

Wcześniej w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy, zgodnie z Uchwałą Nr 117/2002, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, w tym:

1) 96.500 tytułów uczestnictwa serii A;

2) tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lipca 2019 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.