Skip to main content

Wznowienie obrotu tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500 na warszawskim parkiecie

W dniu 12 lipca 2012 r. Zarząd GPW w Warszawie S.A. poinformował w komunikacie, iż począwszy od dnia 13 lipca nastąpi wznowienie obrotu tytułami uczestnictwa funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 oznaczonymi kodem „LU0496786574” z uwagi na spełnienie się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały Zarządu Giełdy Nr 678/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. (treść tej uchwały można znaleźć tutaj).

12 lipca GPW w Warszawie, zgodnie z przekazanymi przez zarządzającego funduszem informacjami i dokumentami, poinformowała o wypłacie dywidendy przez fundusz Lyxor ETF S&P 500 w dniu 16 lipca 2012 r. (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.