Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR S&P 500 UCITS ETF

ISIN

LU0496786574

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,17

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

8 grudnia 2015

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

9 grudnia 2015

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

10 grudnia 2015

Data wypłaty dywidendy

11 grudnia 2015

Wysokość dywidendy jest nieco niższa niż tej wypłaconej w lipcu br., ale wyższa od wcześniej wypłaconych dywidend przez ten fundusz (w czteroipółletniej historii jego obecności na GPW w Warszawie).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.