Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu – MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR S&P 500 UCITS ETF

ISIN – LU0496786574

Waluta – EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę – 0,17

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy – 12 grudnia 2017

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) – 13 grudnia 2017

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 14 grudnia 2017

Data wypłaty dywidendy – 15 grudnia 2017

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz, jest o 0,06 EUR niższa od tej wypłaconej w lipcu bieżącego roku (por. poniższy wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.