Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego poniżej.

Nazwa subfunduszu – MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR S&P 500 UCITS ETF

ISIN – LU0496786574

Waluta – EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę – 0,20

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy – 11 grudnia 2018

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) – 12 grudnia 2018

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 13 grudnia 2018

Data wypłaty dywidendy – 14 grudnia 2018

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,20 EUR – jest o 0,03 EUR niższa od tej wypłaconej w lipcu bieżącego roku (por. poniższy wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.