Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR S&P 500 UCITS ETF

ISIN

LU0496786574

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,22

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

5 lipca 2016

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

6 lipca 2016

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

7 lipca 2016

Data wypłaty dywidendy

8 lipca 2016

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz, jest taka sama jak rok wcześniej i o 0,05 EUR wyższa od tej wypłaconej w grudniu 2015 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.