Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) zarządzany przez Amundi Asset Management, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR)
ISIN LU0496786574
Waluta EUR
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę 0,44
Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy 6 grudnia 2022 r.
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)7 grudnia 2022 r.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 grudnia 2022 r.
Data wypłaty dywidendy 9 grudnia 2022 r.

Dywidenda przypadająca na jeden tytuł uczestnictwa, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,44 EUR – będzie najwyższa w historii notowań jego tytułów uczestnictwa na GPW w Warszawie (por. poniższy wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.