Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR S&P 500 UCITS ETF

ISIN

LU0496786574

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,19

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

13 grudnia 2016

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

14 grudnia 2016

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

15 grudnia 2016

Data wypłaty dywidendy

16 grudnia 2016

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz, jest o 0,03 EUR niższa od tej wypłaconej w lipcu bieżącego roku (por. poniższy wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.