Skip to main content

Wypłata dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – Lyxor ETF S&P 500

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku z powiadomieniem Giełdy o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez Fundusz Multi Units Luxembourg – Lyxor ETF S&P 500 zarządzany przez Lyxor International Asset Management, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według następującego harmonogramu:

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF S&P 500

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,07

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

11 grudnia 2012

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

12 grudnia 2012

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

14 grudnia 2012

Data wypłaty dywidendy

17 grudnia 2012

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.