Skip to main content

Wypłata dywidendy przez fundusz Lyxor UCITS ETF S&P 500

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR UCITS ETF S&P 500

ISIN

LU0496786574

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,22

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

7 lipca 2015

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

8 lipca 2015

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

9 lipca 2015

Data wypłaty dywidendy

10 lipca 2015

Wartość wypłaconej dywidendy będzie zdecydowanie najwyższa w czteroletniej historii obecności tego funduszu na GPW w Warszawie (por. wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.