Skip to main content

Wypłata dywidendy przez fundusz Lyxor UCITS ETF S&P 500

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że w związku z powiadomieniem Giełdy o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR UCITS ETF S&P 500 zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zamieszczonego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR UCITS ETF S&P 500

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,11

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

8 lipca 2014

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

9 lipca 2014

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

11 lipca 2014

Data wypłaty dywidendy

14 lipca 2014

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.