Skip to main content

Wypłata dywidendy przez fundusz Lyxor UCITS ETF S&P 500

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że w związku z powiadomieniem giełdy o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR UCITS ETF S&P 500 zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według harmonogramu przedstawionego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR UCITS ETF S&P 500

ISIN

LU0496786574

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,09

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

9 grudnia 2014

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

10 grudnia 2014

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

11 grudnia 2014

Data wypłaty dywidendy

12 grudnia 2014

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.