Skip to main content

Wypłata dywidendy przez fundusz Lyxor ETF S&P 500

10 lipca 2012 r. miał miejsce dzień ustalenia prawa do dywidendy w funduszu Multi Units Luxembourg Lyxor ETF S&P 500. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 lipca 2012 r. Wartość dywidendy przypadająca na jeden tytuł uczestnictwa ww. funduszu ETF wynosi 0,10 euro.

To druga dywidenda wypłacona przez ten fundusz polskim inwestorom, którzy nabyli tytuły uczestnictwa na GPW w Warszawie. Pierwsza wypłata dywidendy w wysokości 0,12 euro miała miejsce w dniu 12 grudnia 2011 r. (fundusz wypłata dywidendy co pół roku). Tytuły uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500 są notowane na warszawskim parkiecie od 31 maja 2011 r., natomiast na giełdach Europy Zachodniej od maja 2010 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.