Skip to main content

Wyniki subskrypcji certyfikatów i rejestracja funduszu Beta ETF WIGtech

Według opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu bieżącego funduszu Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ, w trakcie trwającej w dniach 22-23 marca 2021 r. subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu złożono zapisy na 33 100 walorów po cenie 151,32 zł. Zapisy na certyfikaty złożyły 2 osoby. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 5 008 692 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją wyniósł 2,69 zł. Certyfikaty funduszu przydzielono inwestorom 6 kwietnia 2021 r.

W dniu 6 maja 2021 r. fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1690.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.