Skip to main content

Wyniki subskrypcji certyfikatów i rejestracja funduszu Beta ETF sWIG80TR

Według opublikowanego w dniu wczorajszym raportu bieżącego funduszu Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ, w trakcie trwającej w dniach 21-22 października 2021 r. subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu złożono zapisy na 16 860 walorów po cenie 287,36 zł. Zapisy na certyfikaty złożyło 2 inwestorów instytucjonalnych. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4 844 889,60 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją wyniósł 5,24 zł. Certyfikaty funduszu przydzielono inwestorom 28 października 2021 r.

W dniu 16 listopada 2021 r. fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1704.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.