Skip to main content

Wyniki subskrypcji certyfikatów i rejestracja funduszu Beta ETF NASDAQ-100

Według opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu bieżącego funduszu Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ, w trakcie trwającej w dniach 24-25 listopada 2020 r. subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu złożono zapisy na 35 800 walorów po cenie 135,20 zł. Zapisy na certyfikaty złożyły 4 osoby. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4 840 160 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją wyniósł 2,38 zł. Certyfikaty funduszu przydzielono inwestorom w dniu 2 grudnia 2020 r.

W dniu 18 grudnia 2020 r. fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1680.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.