Skip to main content

Wykreślenie akcji PGNiG z indeksów

Po sesji 4 listopada 2022 r. z list uczestników  m.in. indeksów WIG20, WIG20TR i WIG-ESG, których wyniki inwestycyjne naśladują krajowe fundusze indeksowe i fundusze ETF, zostały wykreślone akcje spółki PGNIG. Operacja wykreślenia akcji spółki PGNIG z portfeli ww. indeksów wynika z połączenia spółki PGNIG ze spółką PKN Orlen i wpisania ww. połączenia do właściwego rejestru.

Ponadto po sesji 4 listopada 2022 r.:

  • w indeksach WIG20 i WIG20TR w miejsce spółki PGNIG, zostanie wpisana spółka KRUK (ISIN PLKRK0000010) z pakietem 17.364.000 akcji, 
  • w indeksach mWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki KRUK, zostanie wpisana spółka ZEPAK (ISIN PLZEPAK00012) z pakietem 17.299.000 akcji, 
  • w indeksach sWIG80 i sWIG80TR, w miejsce spółki ZEPAK, zostanie wpisana spółka ARCHICOM (ISIN PLARHCM00016) z pakietem 6.591.000 akcji,
  • w indeksie WIG-ESG, w miejsce spółki PGNIG, zostanie wpisana spółka AUTOPARTN (ISIN PLATPRT00018) z pakietem 43.265.000 akcji. 

Równocześnie została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki PGNIG z indeksu CEEplus, którego wyniki inwestycyjne odwzorowuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.