Skip to main content

Wykreślenie akcji PBKM z portfela indeksu WIGtechTR

Po sesji w dniu 30 września 2021 r., w wyniku korekty nadzwyczajnej, z listy uczestników indeksu WIGtechTR, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz Beta ETF WIGtech PFIZ, zostały wykreślone akcje spółki Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM).

Korekta ta wynika z regulaminu, zgodnie z którym w indeksie tym nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentu Strefa Niższej Płynności.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.