Skip to main content

Wykreślenie akcji Lotosu z indeksów WIG20, WIG-ESG i CEEplus

Po sesji dniu 3 sierpnia 2022 r. z list uczestników niektórych indeksów warszawskiej giełdy, w tym indeksów WIG20, WIG20TR i WIG-ESG których wyniki inwestycyjne replikują krajowe fundusze indeksowe i fundusze ETF, zostały wykreślone akcje spółki LOTOS.

Operacja wykreślenia akcji spółki LOTOS z portfeli ww. indeksów wynikała z połączenia spółki LOTOS ze spółką PKNORLEN i wpisania ww. połączenia do właściwego rejestru.

Ponadto po sesji 3 sierpnia 2022 r.:

  • w indeksach WIG20 i WIG20TR w miejsce spółki LOTOS została wpisana spółka KETY z pakietem 9.650.000 akcji, 
  • w indeksach mWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki KETY została wpisana spółka BNPPPL z pakietem 18.601.000 akcji, 
  • w indeksach sWIG80 i sWIG80TR w miejsce spółki BNPPPL została wpisana spółka VOTUM z pakietem 5.150.000 akcji,
  • w indeksie WIG-ESG w miejsce spółki LOTOS została wpisana spółka BOGDANKA z pakietem 7.285.000 akcji. 

Po sesji w dniu 3 sierpnia 2022 r. została również przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki LOTOS z indeksu CEEplus, którego stopę zwrotu odwzorowuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.