Skip to main content

Wykorzystanie funduszu Lyxor ETF WIG20 w strategii opcyjnej covered call

Strategia Covered Call to jedna z popularniejszych i najprostszych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji. Jest przeznaczona dla inwestorów, którzy inwestują na rynku akcji i jest sposobem na poprawę wyników z inwestycji na tym właśnie rynku.W strategii Covered Call na posiadany portfel akcji wystawiane są opcje kupna. W efekcie, otrzymana od opcji premia poprawia rentowność inwestycji na rynku kasowym. Jak udowodniły liczne badania portfel inwestycyjny, który tworzy strategia Covered Call w porównaniu do portfela inwestycyjnego złożonego wyłącznie z akcji charakteryzuje wyższa rentowność oraz mniejsza zmienność, czyli mniejsze ryzyko inwestycyjne. Z tego powodu strategia ta jest bardzo chętnie wykorzystywana zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak również instytucjonalnych, dla których jest skutecznym narzędziem w walce konkurencyjnej o osiąganie lepszych wyników. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez The Options Industry Council (OIC) – organizację zajmującą się między innymi edukacją inwestorów oraz doradców finansowych w zakresie wykorzystania opcji – 69% zarządzających funduszami na rynku amerykańskim, którzy zostali poddani badaniu i korzystają z opcji, stosuje strategię Covered Call. Jednocześnie żaden inny cel wykorzystania przez nich opcji nie charakteryzuje się tak wysokim wskaźnikiem stosowania. Wspomniane badanie zostało przez OIC opublikowane na stronie www.888options.com w dniu 12 maja br. w dokumencie „Financial Advisors’ Use of Options”.Na polskim rynku strategię Covered Call mogą tworzyć kupione jednostki funduszu typu ETF na WIG20 oraz wystawione opcje na WIG20. ETF na WIG20 to najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób na osiąganie wyników zbieżnych ze zmianami indeksu WIG20, co więcej inwestycja ta przynosi dywidendę zgodną z dywidendami płaconymi przez spółki tego indeksu. Inwestycja w ETFa jest zatem zbieżna z inwestycją w zdywersyfikowany portfel spółek indeksu bazowego przy zachowaniu zalet posiadania akcji jak np. wypłata dywidendy. Wystawiona opcja kupna poprawia wynik inwestycji w ETF-a o otrzymaną od opcji premię. Inwestor ma możliwość wyboru opcji z różnymi kursami wykonania w zależności od oczekiwań, co do zmiany wartości indeksu bazowego.Więcej szczegółów na temat tej strategii inwestycyjnej znaleźć na stronie: http://pochodne.gpw.pl/?page=1347.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.