Skip to main content

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa funduszu Beta ETF WIG20short

Zgodnie z Uchwałą Nr 1194/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 listopada 2019 r., na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane przez BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY:

1) 13.815 tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBETF200011” – z dniem 27 listopada 2019 r.;

2) tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLBETF200011”, jednak nie wcześniej niż z dniem 27 listopada 2019 r.

Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa funduszu w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BETAW20ST”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.