Skip to main content

Weszły w życie zmiany w Regulaminie GPW

W dniu dzisiejszym weszły w życie uchwalone w styczniu i marcu przez Radę GPW w Warszawie S.A. oraz zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego 26 marca zmiany w Regulaminie Giełdy dotyczące między innymi definicji funduszy typu ETF, zasad obrotu tytułami uczestnictwa tych funduszy oraz opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu giełdowego i notowaniem tych instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Wejście w życie tych przepisów jest kolejnym – po zmianach wprowadzonych przed blisko sześcioma miesiącami w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – krokiem formalno-prawnym umożliwiającym wprowadzenie na polski rynek finansowy instrumentu typu ETF. Następnym, niezwykle istotnym wydarzeniem, powinno być notyfikowanie przez KNF funduszu Lyxora, co prawdopodobnie nastąpi w najbliższym czasie (9 kwietnia minęły dwa miesiące od momentu złożenia wniosku w tej sprawie przez emitenta).

Ujednolicony tekst Regulaminu Giełdy jest dostępny poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.