Skip to main content

Weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

4 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, iż pierwotnie Sejm uchwalił ww. ustawę 26 lutego, po czym skierowana została ona do Senatu. W trakcie prac w izbie wyższej parlamentu na posiedzeniu w dniu 17 marca senatorowie wprowadzili do tekstu ustawy przyjętej przez Sejm 41 poprawek, z których część miała charakter redakcyjny. Ustawa trafiła ponownie do Sejmu – 21 marca została skierowana przez marszałka izby niższej parlamentu do Komisji Finansów Publicznych, która na posiedzeniu w dniu 30 marca rekomendowała przyjęcie wszystkich poprawek senackich do ustawy. Na posiedzeniu w dniu 31 marca Sejm przyjął część poprawek zgłoszonych przez Senat. 22 kwietnia ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda, a 4 maja została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 615.

Bliższe informacje na temat ustawy w kontekście implementowania unijnych aktów prawnych (głównie tych dotyczących funduszy UCITS i funduszy alternatywnych) oraz jej potencjalnego wpływu na rynek pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w Polsce zostały zaprezentowane tutaj. Tekst ustawy znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.