Skip to main content

Webinar na temat ETF-ów notowanych na GPW inwestujących za granicą

Miło mi poinformować, że 24 lutego 2021 roku poprowadzę webinar „Fundusze ETF notowane na GPW inwestujące na zagranicznych rynkach akcji”, podczas którego zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Jaka jest istota funduszu ETF, jego podstawowe zalety oraz ryzyka jakie towarzyszą inwestowaniu w te instrumenty finansowe?
  • Czym jest zjawisko home bias i jakie są jego konsekwencje dla inwestora?
  • Jakie są argumenty za uzupełnieniem portfela inwestycyjnego o inwestycje zagraniczne?
  • Fundusze ETF Lyxora z ekspozycją na rynki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie – jaka jest ich podstawowa charakterystyka i dotychczasowe wyniki inwestycyjne?
  • Jakie są powody, dla których warto inwestować w pasywne fundusze inwestujące na rynku amerykańskim?
  • Jaka jest charakterystyka funduszów ETF Beta Securities Poland z ekspozycją na amerykański rynek akcji?

Rejestracja na webinar na stronie: https://bit.ly/Webinar-Tomasz-Miziołek

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.