Skip to main content

Wciąż niewielkie zainteresowanie funduszami indeksowymi

Według danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów ulokowana w trzech funkcjonujących w Polsce funduszach indeksowych (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) wyniosła w końcu kwietnia 109,03 mln zł. Wzrost aktywów tej grupy funduszy w minionym miesiącu wyniósł zatem jedynie 4,0 mln zł (3,8%). Od początku 2012 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 10,96 mln zł, czyli o 11,2%.

W kwietniu najbardziej wzrosła wartość aktywów netto subfunduszu Quercus short odwzorowującego indeks WIG20 short (o 8,49 mln zł do 26,24 mln zł). Jego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w minionym miesiącu 2,0%. Stosunkowo niewielki wzrost aktywów (o 2,79 mln zł do 16,65 mln zł), ale największy od października 2010 r. stał się udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego zachowanie indeksu mWIG40 (jego jednostka straciła na wartości w kwietniu 3,9%). Spadek aktywów o 7,28 mln zł do 66,14 mln zł zanotował natomiast subfundusz Quercus lev powiązany z indeksem WIG20 lev (wartość jego jednostki zniżkowała o 4,7%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.