Skip to main content

Wartość aktywów funduszy indeksowych przekroczyła 70 mln zł

Według danych opublikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych naśladujących wybrane indeksy giełdowe zwiększyła się w marcu 2011 r. o 8,0 mln zł (12,7%) do 70,8 mln zł. Od początku 2011 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły już o 29,0 mln zł (69,3%).

Marcowy wzrost to jednak przede wszystkim zasługa subfunduszu Quercus lev, który odnotował wzrost wartości aktywów netto w wysokości 8,1 mln zł. Jest on największym funduszem tego typu w Polsce – w końcu marca zgromadził 45,8 mln zł. Pozostałe dwa fundusze indeksowe zanotowały niewielkie zmiany wartości zarządzanych aktywów – aktywa subfunduszu Quercus short zmniejszyły się o 0,9 mln zł do 10,8 mln zł, natomiast aktywa funduszu Ipopema m-Indeks FIO wzrosły o 0,7 mln zł do 14,2 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.