Skip to main content

Usunięcie akcji Getin Noble Bank z portfeli indeksów sWIG80 i CEEplus

W związku z zawieszeniem i wykluczeniem z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Getin Noble Bank S.A. z dniem 30 września 2022 r. (na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), GPW Benchmark wykluczył o godzinie 14:22 akcje ww. spółki z portfeli pięciu indeksów, w tym indeksu sWIG80, którego wyniki inwestycyjne (w wersji TR) odwzorowuje fundusz Beta ETF sWIG80TR. Po sesji w dniu 30 września nowym uczestnikiem indeksu sWIG80 została spółka Sygnity z pakietem 6.217.000 akcji.

Jednocześnie GPW Benchmark, w trybie korekty nadzwyczajnej, usunął akcje spółki Getin Noble Bank S.A. z portfela indeksu CEEplus, którego wyniki replikuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEE Plus.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.