Skip to main content

Unieważnienie niezrealizowanych zleceń maklerskich na tytuły uczestnictwa funduszy ETF

W dniu 27 lutego 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę (230/2014) w sprawie unieważnienia niezrealizowanych zleceń maklerskich na kontrakty terminowe, jednostki indeksowe oraz na tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF. W związku z koniecznością dokonania zmian konfiguracyjnych w systemie UTP dla niektórych klas instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na kontrakty terminowe, jednostki indeksowe oraz na tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 14 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.