Skip to main content

UniCredit Bank przestał być animatorem rynku dla funduszu Lyxor ETF WIG20

Według komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia wczorajszego członek giełdy UNICREDIT BANK AG z upływem dnia 25 marca 2013 r. przestał pełnić zadania animatora rynku dla ETF na indeks WIG20, wyemitowanych przez LYXOR Asset Management /LU0459113907/.

Funkcję animatora rynku dla funduszu Lyxor ETF WIG20 pełni nadal Societe Generale.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.