Skip to main content

Ujednolicenie opłat pobieranych od emitentów tytułów uczestnictwa funduszy ETF

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 18/1673/2019 Rady Giełdy z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

Wśród tych zmian znalazło się m.in. ujednolicenie opłat pobieranych od polskich i zagranicznych emitentów za wprowadzenie do obrotu i notowanie tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF. Od momentu wejścia w życie zmian w Regulaminie Giełdy, tj. od 31 sierpnia 2019 r., opłaty takie jak:

  • opłata za pierwsze wprowadzenie do obrotu ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN

  • opłata za każde kolejne wprowadzenie do obrotu ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN, z zastrzeżeniem że opłata ta pobierana jest osobno od każdej emisji/serii ETF-ów, lub jej części, wprowadzonej do obrotu,

  • opłata za notowanie ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN (opłata roczna),

zarówno na rynku podstawowym, jak i na rynku równoległym wynosić będą 10 tys. zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.