Skip to main content

Ubezpieczenie inwestycyjne Złota Inwestycja z funduszem SPDR Gold Trust

Do 30 listopada trwają zapisy na drugą edycję ubezpieczenia inwestycyjnego Złota Inwestycja.

„Złota Inwestycja II” to ubezpieczenie oferowane klientom Alior Banku w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym wspólnie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Do ubezpieczenia inwestycyjnego mogą przystąpić klienci Alior Banku w wieku od 18 do 70 lat. Ubezpieczenie inwestycyjne gwarantuje zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności. Klienci Alior Banku przystępujący do ubezpieczenia oprócz szeregu korzyści prawno-podatkowych uzyskują ochronę ubezpieczeniową, w tym zabezpieczenie na wypadek zgonu w wysokości 10% wartości początkowej inwestycji, nie więcej niż 10 000 PLN. Ubezpieczenie „Złota Inwestycja II” zawiera także część inwestycyjną, dzięki której klient w okresie dwóch i pół roku ma możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen złota, dzięki wykorzystywaniu strategii inwestycyjnej Gold TrendVol (Strategia Trendu). Strategia ta polega na badaniu trendu i zmienności z miesięczną częstotliwością, aby na tej podstawie określić kierunek inwestycji oraz zaangażowanie w fundusz ETF SPDR Gold Trust. Określenie kierunku przyszłych zmian SPDR Gold Trust pozwala na generowanie dodatnich wyników zarówno w sytuacji wzrostu jego wartości, jak i spadku. Strategia posiada wbudowany mechanizm kontroli ryzyka, który zmniejsza lub zwiększa poziom ekspozycji w funduszu w zależności od aktualnego poziomu zmienności. Dzięki temu strategia pozwala na dostosowanie się do bieżących warunków rynkowych oraz umożliwia osiągnięcie pozytywnych wyników będących nadwyżką ponad bezpieczną stopę w sposób najbardziej efektywny, tzn. zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Inwestycja jest tak skonstruowana, że klienci nie ponoszą ryzyka kursowego, dzięki temu kurs USD/PLN nie ma wpływu na realny poziom stopy zwrotu.

Minimalna wartość zapisu to 3 000 PLN, a opłata początkowa wynosi max 1,50%. Ubezpieczenie „Złota Inwestycja II” dostępne jest w połączeniu z atrakcyjnie oprocentowanymi lokatami w programie „Razem Zyskujesz”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.