Skip to main content

Tytuły uczestnictwa dwóch funduszy ETF dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie

Postanowieniem Uchwały Nr 662/2011 z dnia 25 maja 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa emitowane przez wchodzący w skład funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (SICAV) z siedzibą w Luksemburgu subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500.

Postanowieniem Uchwały Nr 663/2011 z dnia 25 maja 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa emitowane przez wchodzący w skład funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (SICAV) z siedzibą w Luksemburgu subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.