Skip to main content

Tylko aktywa funduszy typu short w lipcu na minusie

W lipcu, podobnie jak miesiąc wcześniej, aktywa netto funduszy indeksowych odnotowały niewielki wzrost wartości. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych systematycznie przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w minionym miesiącu WAN 10 funduszy indeksowych zwiększyła się o 8,3 mln zł (3,1%) do 271,6 mln zł. W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 39,7 mln zł (17,1%), natomiast w tym samym okresie 2015 roku wzrosły o 20,9 mln zł (10,9%).

Wśród dziewięciu (sub)funduszy mających na celu odwzorowywanie wyników inwestycyjnych indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych) wzrost wartości aktywów stał się udziałem sześciu podmiotów. Zdecydowanie najbardziej zwiększyły się aktywa netto subfunduszu Quercus lev (o 16,7 mln zł). Ponadmilionowy wzrost WAN osiągnął również funduszu Ipopema m-Indeks FIO (+1,02 mln zł) – był to jednak pierwszy wzrost aktywów tego funduszu od października 2015 r. Pozostałe fundusze z tej kategorii zwiększyły swoje aktywa o mniej niż 1 mln zł. Na minusie zakończyły natomiast lipiec wszystkie trzy fundusze indeksowe odwzorowujące wyniki indeksu WIG20 short – w największym stopniu zmniejszyły się aktywa subfunduszu Quercus short (-9,3 mln zł), mniejsze spadki dotknęły Ipopema short equity (-2,3 mln zł) i Altus short (-0,9 mln zł).

WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyła się o 2,7% do 213,5 mln zł. Z kolei aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) wzrosły o 7,6% do 10,6 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zwiększyły się w lipcu o 1,86 mln zł i zbliżyły się do granicy 50 mln zł (47,4 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.