Skip to main content

Tylko 7 procent Polaków zna fundusze ETF

W lutym 2023 r. Centrum Badań Marketingowych Indicator na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacją GPW, przeprowadziło na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych osób badanie z cyklu „Poziom wiedzy finansowej Polaków”. Była to szósta edycja tego badania, które jest realizowane od 2018 roku i stanowi jedno z kluczowych, corocznych i najchętniej cytowanych w mediach opracowań dotyczących wiedzy i edukacji ekonomicznej w Polsce. Jego wyniki zaprezentowano podczas VII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Wśród wielu interesujących tematów poruszonych w badaniu (z jego wynikami można zapoznać się na stronie GPW w Warszawie) pojawiła się także kwestia poziomu wiedzy Polaków o sposobach inwestowania na giełdzie. W pytaniu „Które z wymienionych instrumentów finansowych notowanych na GPW w Warszawie są Panu/Pani znane?” zdecydowanie najwięcej osób wskazało na akcje (91%) i obligacje (66%). ETF-y pojawiły się, podobnie jak przed rokiem, na piątym miejscu – wskazało je (podobnie jak przed rokiem) 7% ankietowanych. Mniej osób (3%) wskazało jedynie certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne. Wiedza na temat ETF-ów praktycznie od dwóch lat się nie zmienia – w 2021 roku wskazało na nie 6% ankietowanych – co pokazuje, że mimo wzrostu aktywów ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie oraz wzrostu obrotów tymi instrumentami finansowymi, w dalszym ciągu jest to niszowy instrument finansowy na polskim rynku finansowym.

Warto również dodać, iż 9% ankietowanych stwierdziło, iż nie zna żadnego z wymienionych w ankiecie instrumentów finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.