Skip to main content

Trzy nowe indeksy na warszawskiej Giełdzie

GPW Benchmark rozpoczęła publikację trzech nowych indeksów giełdowych: WIGind, WIGmed oraz WIG.MS-ECM. Indeksy WIGind (WIGindustry) i WIGmed (WIGmedicine) razem z publikowanym już indeksem WIGtechTR utworzyły podrodzinę indeksów crossektorowych. Do rodziny indeksów makrosektorowych dołączył indeks WIG.MS-ECM.

  • Trzy nowe indeksy na warszawskiej Giełdzie
  • Oferta indeksowa GPW Benchmark zawiera między innymi cztery indeksy makrosektorowe i trzy indeksy crossektorowe

GPW Benchmark rozpoczęła publikację trzech nowych indeksów giełdowych: WIGind, WIGmed oraz WIG.MS-ECM. Indeks WIGind (WIGindustry) obejmuje swoim portfelem firmy działające w sektorze przemysłowym, z wyłączeniem spółek energetycznych i górniczych. WIGmed (WIGmedicine) natomiast skupia spółki z branży medycznej, w tym szpitale, przychodnie, producentów leków, sprzętu i materiałów medycznych oraz firmy biotechnologiczne. Indeksy WIGind i WIGmed, razem z istniejącym już WIGtechTR, utworzyły podrodzinę indeksów crossektorowych.

– Propozycje z nowej grupy indeksów crossektorowych są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie indeksami dochodowymi, które wyznaczane są z uwzględnieniem realizacji praw wynikających z akcji, w szczególności dochodów z dywidend, praw poboru czy objęcia akcji bonusowych. W ramach tych zmian postawiliśmy na indeks WIGtechTR, a pożegnaliśmy WIGtech – mówi Aleksandra Bluj, Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark.

Rodzina indeksów makrosektorowych, do której należą już WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.GAMES5, powiększyła się o nowy indeks WIG.MS-ECM. Indeks ten obejmuje pięć najbardziej płynnych spółek z branży e-commerce. W przyszłości WIG.MS-ECM, podobnie jak pozostałe indeksy makrosektorowe, może stać się indeksem bazowym dla kontraktów terminowych.

Plany dotyczące oferty indeksowej GPW Benchmark były konsultowane z rynkiem. Zaproponowane zmiany są odpowiedzią na uwagi podmiotów aktywnych na rynku kapitałowym.

 Podmioty rynku zwracały naszą uwagę na konieczność zachowania równowagi pomiędzy dywersyfikacją portfela, a wielkością i płynnością spółek. Indeksy crossektorowe uwzględniają to założenie, a przyjęta metodologia pozwala na usunięcie z portfela inwestycyjnego spółek o najniższym udziale w danym segmencie. Jeśli chodzi o WIG.MS-ECM, to indeks pozwala na monitorowanie bardzo ciekawego i rozwojowego segmentu GPW, na którym pojawiają się atrakcyjne inwestycyjnie podmioty. Liczmy, że indeks ten będzie interesującym benchmarkiem pozwalającym na śledzenie ważnego segmentu dla polskiej gospodarki, jakim jest handel – dodaje Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark.

Historyczne wartości nowych indeksów

Historyczne wartości indeksów WIGind i WIGmed zostały przeliczone wstecz począwszy od 21 czerwca 2019 roku, aby ich historia była spójna z indeksem WIGtechTR, należącym do tej samej podrodziny indeksów crossektorowych. Indeksy są publikowane w trybie ciągłym co 60 sekund w godzinach 09:00-17:15.

Historyczne wartości indeksu WIG.MS-ECM zostały przeliczone wstecz począwszy od 30 grudnia 2020 roku. Indeks jest publikowany w trybie ciągłym co 15 sekund w godzinach 09:00-17:15. Podobnie jak w przypadku innych indeksów bazowych dla instrumentów pochodnych, również  dla tego indeksu GPW Benchmark publikuje dodatkowe parametry spread, czyli wartości indeksu z uwzględnieniem ofert kupna i ofert sprzedaży. 

Przebieg wartości nowych indeksów

Wykres 1. Przebieg indeksu WIGind

Wykres 2. Przebieg indeksu WIGmed

Wykres 3. Przebieg indeksu WIG.MS-ECM

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.