Skip to main content

Trzeci z kolei wzrost aktywów funduszy indeksowych

Październik przyniósł niewielki wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o WAN funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w minionym miesiącu aktywa siedmiu funduszy indeksowych (w październiku do tego grona dołączył subfundusz UniBessa wchodzący w skład funduszu parasolowego UniFundusze SFIO zarządzanego przez Union Investment TFI) zwiększyły się o 4,2 mln zł (2,0%) do 212,5 mln zł. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2014 roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 7,2 mln zł (3,5%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost był blisko dziewięciokrotnie wyższy (62,6 mln zł).

Aktywa sześciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) na koniec października wyniosły 194,0 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z wrześniem o 2,4%. Wzrosły aktywa dwóch funduszy – Quercus lev (o 4,9 mln zł) i Ipopema Short Equity (o 0,6 mln zł), natomiast trzy pozostałe podmioty odnotowały niewielkie spadki WAN. Subfundusz UniBessa zarządzał na koniec minionego miesiąca aktywami o wartości 1 mln zł.

Po raz pierwszy od stycznia 2014 r. zmniejszyła się (o 0,3 mln zł do 18,6 mln zł) wartość aktywów zarządzanych przez subfundusz Quercus Gold odwzorowujący zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.