Skip to main content

Szósty z kolei miesiąc wzrostu aktywów netto funduszy indeksowych

Rynek funduszy indeksowych w sierpniu był szóstym z kolei, w którym podmioty te odnotowały wzrost wartości aktywów netto. Wzrost ten wyniósł 3,6 mln zł (3,2%) – w efekcie w końcu sierpnia aktywa funduszy indeksowych sięgnęły poziomu 117,52 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach 2012 r. aktywa tych funduszy zwiększyły się o 19,45 mln zł, czyli o 19,8%.

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) wartość środków finansowych ulokowanych w trzech funkcjonujących w Polsce akcyjnych funduszach indeksowych, czyli podmiotach odwzorowujących indeksy rynku akcji (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) zwiększyła się w sierpniu o 1,84 mln zł (1,6%) do 113,69 mln zł. Z kolei aktywa utworzonych na początku maja br. sześciu towarowych funduszy indeksowych (są one powiązane z cenami złota, ropy naftowej i pszenicy – Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez IZFiA są klasyfikowane jako fundusze towarowe, zwiększyły się w sierpniu o 1,75 mln zł (84,5%) do 3,83 mln zł.

Wśród akcyjnych funduszy indeksowych w sierpniu wzrosła jedynie wartość aktywów netto subfunduszu Quercus lev, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 lev – o 6,03 mln zł do 59,54 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 9,5%. Spadek aktywów odnotowały dwa pozostałe fundusze indeksowe – w przypadku Quercus short (jest on powiązany z indeksem WIG20 short) był to spadek o 3,81 mln zł do 41,46 mln zł (wartość jego jednostki zniżkowała w sierpniu o 4,7%), zaś w przypadku funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego wyniki indeksu mWIG40 był to spadek o 0,38 mln zł do 12,69 mln zł (jednostka uczestnictwa tego funduszu straciła na wartości 0,7%).

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wzrost aktywów zanotowały cztery subfundusze (największy – Quercus Wheat short – o 0,91 mln zł), natomiast dwa odnotowały spadek wartości aktywów (największy – Quercus Oil lev – o 0,18 mln zł). Największymi aktywami w tym gronie zarządzają subfundusze Quercus Wheat short (1,44 mln zł) oraz Quercus Wheat lev (1,01 mln zł). Spośród towarowych funduszy indeksowych najwyższą stopę zwrotu wypracował w sierpniu Quercus Oil lev (19,7%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Oil short (-9,8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.