Skip to main content

Szkolenia nt. funduszy ETF

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK) wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Domem Maklerskim BZ WBK S.A. organizuje cykl szkoleń poświęconych tematyce funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds). Partnerem projektu jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.Wykłady prowadzone będą przez eksperta GPW i specjalistę z DM BZ WBK.

ETFy (Exchange Traded Funds) to bardzo proste, otwarte i pasywnie zarządzane fundusze indeksowe. Jednostki ETFów są notowane jak zwykłe akcje. Ich celem inwestycyjnym jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie zachowania danego indeksu. Charakteryzują się przede wszystkim wysoką płynnością poprzez ciągłe kwotowanie animatora rynku oraz niskimi kosztami zarządzania (opłata parokrotnie niższa niż pobierane przez fundusze inwestycyjne).

Szkolenie przedstawi zalety i zasady notowania ETF-ów na giełdzie oraz wskaże możliwości inwestycyjne jakie kryją w sobie tego typu instrumenty. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się ponadto jak oceniać efektywności ETF-ów, a także poznają ich praktyczne zastosowanie w budowie portfela inwestycyjnego. Teoria i praktyka w bardzo przystępnej formie – szkolenie dla każdego.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 6 października w Krakowie. Kolejne zaplanowane są w: Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie,

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie: http://www.ferk.pl/szkolenia_szczegoly.php?id=&k=17.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.