Skip to main content

Szkolenia nt. ETF-ów

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK) wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Domem Maklerskim BZ WBK S.A. zorganizuje cykl szkoleń poświęconych tematyce funduszy typu ETF. Partnerem projektu jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.Wykłady prowadzone będą przez przedstawiciela GPW i specjalistę z DM BZ WBK. Szkolenie wyjaśni m.in. co to są ETF-y, przedstawi ich zalety i zasady notowania na giełdzie oraz wskaże możliwości inwestycyjne, jakie kryją w sobie tego typu instrumenty. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się ponadto jak oceniać efektywności ETF-ów, a także poznają ich praktyczne zastosowanie w budowie portfela inwestycyjnego.

Szkolenia składać się będą z dwóch części. W pierwszej poświęconej funduszom ETF na GPW wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z ETF-ami, zaprezentowane zostaną ich zalety i ryzyko, porównane zostaną z innymi instrumentami finansowymi oraz przedstawione zostaną zasady obrotu i rola animatora. W części drugiej zaprezentowane zostaną miary oceny efektywności na przykładzie funduszy ETF na główne indeksy światowe oraz sposób wykorzystania tych instrumentów w budowaniu portfela inwestycyjnego.

Szkolenia odbęda się jesienią 2010 roku. Poprowadzą je: Robert Raszczyk – Dział Instrumentów Finansowych GPW S.A. oraz Grzegorz Pułkotycki – CFA, DM BZ WBK.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie http://www.ferk.pl/szkolenia_szczegoly.php?id=&k=17.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.