Skip to main content

Systematyczny wzrost aktywów funduszy indeksowych

Wrzesień był trzecim z kolei i szóstym w tym roku miesiącem, w którym zanotowano wzrost wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)) aktywa 8 funduszy o charakterze indeksowym zwiększyły się w minionym miesiącu o 6,4 mln zł (3,4%) do rekordowego poziomu 195,82 mln zł. Od początku 2013 r. aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 34,49 mln zł (21,4%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów wyniósł 48,67 mln zł (49,6%).

Wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyła się we wrześniu o 3,8% do 189,9 mln zł. Spośród nich największy wzrost aktywów stał się udziałem subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20 lev – o 10,8 mln zł do 143,9 mln zł (jego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w minionym miesiącu 0,5%). Największy spadek wartości zarządzanych aktywów (o 4,2 mln zł do 15,4 mln zł) zanotował natomiast subfundusz Quercus short odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 short; wartość jego jednostki uczestnictwa zmniejszyła się w minionym miesiącu o 1,5%.

Aktywa trzech towarowych produktów indeksowych Quercusa (Quercus Gold lev, Quercus Oil short i Quercus Wheat lev) wyniosły na koniec września 5,95 mln zł – to o 0,56 mln zł (8,7%) mniej niż miesiąc wcześniej. Z tego grona spadek aktywów zanotowały Quercus Gold lev (o 280 tys. zł) i Quercus Oil short (o 304 tys. zł), zaś niewielki wzrost aktywów stał się udziałem Quercus Wheat lev (o 20 tys. zł). Największymi aktywami wśród towarowych subfunduszy indeksowych zarządza Quercus Oil short (3,21 mln zł). Najwyższą stopę zwrotu wypracował we wrześniu Quercus Wheat lev (7,0%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Gold lev (-10,3%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.