Skip to main content

Start indeksów WIG50 i WIG250

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła 24 marca br. publikację indeksów WIG50 i WIG250. Nowe wskaźniki giełdowe mają służyć lepszemu odzwierciedleniu struktury warszawskiego parkietu, w tym przede wszystkim rosnącego znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw na GPW. To kolejny etap przebudowy głównych indeksów podawanych przez warszawską giełdę. We wrześniu 2013 r. Giełda rozpoczęła publikację indeksu WIG30, w skład którego wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW.

Po wprowadzeniu WIG30 przyszedł czas na przebudowę zestawu wskaźników giełdowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich rosnąca rola w polskiej gospodarce coraz wyraźniej przekłada się także na strukturę rynku GPW. Jestem przekonany, że nowe indeksy szybko przyjmą się wśród inwestorów, przede wszystkim dlatego, że w praktyczny i systemowy sposób oddają one obraz i potencjał firm obecnych na GPW – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.W skład portfela WIG50 weszło 50 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Docelowo indeks ten zastąpi mWIG40. W składzie indeksu WIG250 pojawiło się 250 małych spółek, także notowanych na GR GPW. Obydwa wskaźniki są indeksami typu cenowego, co oznacza, że przy obliczaniu ich wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych w nich transakcji, a nie dochody z tytułu dywidend.W związku z rozpoczęciem publikacji nowych indeksów, Giełda zakończyła po sesji 21 marca 2014 r. obliczanie i publikację indeksów sWIG80 i WIG-Plus. Indeksy WIG20 i mWIG40 będą obliczane przez GPW do 31 grudnia 2015 roku.Zastąpienie indeksu mWIG40 przez indeks WIG50 oznacza zmianę instrumentu bazowego dla kontraktów terminowych na ten indeks. Zgodnie z przyjętym harmonogramem migracji pierwsze serie kontraktów na nowy indeks będą wprowadzone do obrotu 22 grudnia 2014 r. Jednocześnie nastąpi zaprzestanie wprowadzania do obrotu kolejnych (nowych) serii kontraktów na indeks mWIG40. Proces migracji na kontrakty na indeks WIG50 zakończy się w czerwcu 2015 r. Równoległe notowanie kontraktów na mWIG40 i WIG50 będzie trwało sześć miesięcy od grudnia 2014 do czerwca 2015 roku. Proces ten może trwać krócej w przypadku, gdy na ostatnich dostępnych w notowaniach seriach kontraktów na mWIG40 zostaną zamknięte otwarte pozycje.

Skład portfeli indeksów WIG50 i WIG250 jest dostępny w poniższych plikach. Tabela 1 prezentuje podstawowe informacje o obu indeksach, natomiast wykresy 1 i 2 przedstawiają ich wartości (przeliczone wstecz od 28 grudnia 2012 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.