Skip to main content

Spadek aktywów funduszy indeksowych w lutym

Po bardzo dobrym początku 2012 roku dla funduszy indeksowych (w styczniu ich aktywa wzrosły o 13,7 mln zł), w lutym wartość środków finansowych zgromadzonych w subfunduszach Quercus lev, Quercus short oraz w funduszu Ipopema m-Indeks FIO zmniejszyła się o 8,5 mln zł. Według danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów ulokowana w tych podmiotach w końcu lutego wyniosła 103,30 mln zł i była o 7,6% niższa niż miesiąc wcześniej. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyła się o 5,24 mln zł, czyli o 5,3%.

W lutym zmniejszyła się wartość aktywów netto dwóch funduszy indeksowych. Największy spadek zanotował subfundusz Quercus short odwzorowujący indeks WIG20 short (o 7,8 mln zł do 21,1 mln zł), co było rezultatem wycofywania kapitału przez inwestorów (jego jednostka uczestnictwa zyskała bowiem na wartości w minionym miesiącu 1,5%). Niewielki spadek aktywów (o 1,4 mln zł do 68,7 mln zł) odnotował również subfundusz Quercus lev replikujący wyniki indeksu WIG20short (wartość jego jednostki zniżkowała o 3,3%). Wzrost wartości zarządzanych aktywów o 0,8 mln zł do 13,5 mln zł stał się natomiast udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego zachowanie indeksu mWIG40 (jego jednostka zyskała na wartości w lutym 4,8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.