Skip to main content

RMAU posiada ponad 50% sztabek składających się ze złota pochodzącego z recyklingu

Pierwszy notowany na GPW w Warszawie instrument finansowy typu ETC – Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU) – posiada już ponad 50% sztabek składających się w 100% ze złota pochodzącego z recyklingu.

Jak poinformowała spółka HANetf – pierwsza i jedyna w Europie niezależna platforma typu white label oferująca fundusze UCITS ETF i instrumenty finansowe typu ETC – już ponad 50% sztabek złota będących w posiadaniu Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU) pochodzi w 100% ze złota pochodzącego z recyklingu. W ten sposób w przeciągu zaledwie dwóch lat został osiągnięty zamierzony cel, którym było posiadanie ponad połowy zgromadzonego kruszcu w postaci sztabek złota pochodzących z recyklingu. Brytyjska Mennica Królewska (The Royal Mint) zamierza w dalszym ciągu dodawać sztabki złota pochodzącego z recyklingu w miarę dalszego wzrostu aktywów ETC, a celem jest utrzymanie udziału takiego złota na poziomie ponad 50%.

W marcu 2022 r. brytyjska Mennica Królewska  nawiązała współpracę z Quintet Private Bank w celu zastosowania złota pochodzącego w 100% z recyklingu w instrumencie finansowym typu ETC. To uczyniło RMAU pierwszym na świecie złotym funduszem ETF lub instrumentem typu ETC, którego zabezpieczeniem były sztabki złota pochodzące z recyklingu.

Wydobywanie złota jest procesem energochłonnym, a proces wydobywania i mielenia rudy wymaga prawie 90 tys. kilodżuli (KJ) na gram wyprodukowanego złota. W przeciwieństwie do wielu innych towarów, złoto można poddawać recyklingowi w nieskończoność, bez pogorszenia jego jakości. Umożliwia to inwestorom dostęp do złota przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu emisyjnego ich portfeli. Złoto pochodzące z recyklingu powoduje o ponad 90% mniejszą emisję dwutlenku węgla niż złoto wydobywane w kopalniach.

Świadomość znaczenia złota pochodzącego z recyklingu rośnie także poza sektorem usług finansowych. Firma Apple zaczęła już wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu i planuje do 2025 r. wykorzystywać złoto w 100% pochodzące z recyklingu w swoich obwodach drukowanych. Z kolei Pandora, największa na świecie firma jubilerska, ogłosiła w zeszłym tygodniu, że w swojej biżuterii przejdzie na złoto i srebro pochodzące w 100% z recyklingu. Krok ten pozwoli uniknąć emisji około 58 000 ton CO2 rocznie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.