Skip to main content

Rewizja roczna portfela indeksu CEEplus i korekta nadzwyczajna indeksu WIGtech

Po sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. została przeprowadzona rewizja roczna portfela indeksu CEEplus, którego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

W skład indeksu mogą wejść spółki notowane na giełdach w Bukareszcie, Budapeszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu, których średnie obroty na sesji w ostatnim półroczu, przed dniem rankingu przypadającym na 31 maja 2022 r., przekraczały 90 tys. EUR, a liczba akcji w wolnym obrocie była wyższa od 10 proc.

Udziały spółek w portfelu indeksu CEEplus zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu. Łączny udział spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został ograniczony do 50 proc., a udział spółki Erste Group Bank AG notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze został ograniczony do 10 proc.

Największy udział w portfelu indeksu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku miały spółki: CEZ (9,332%), Erste Bank (9,081%), OTP Bank (5,701%), MOL (4,261%) i PKO BP (3,761%). Ogółem w portfelu indeksu znajdują się obecnie akcje 135 firm.

Jednocześnie po sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna, w wyniku której z listy uczestników indeksu WIGtech (którego wyniki odwzorowuje fundusz Beta ETF WIGtech) zostały wykreślone akcje spółki T-Bull ze względu na fakt, iż spółka znalazła się w Strefie Niższej Płynności.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.