Skip to main content

Rewizja roczna portfela indeksu CEEplus

Po sesji w dniu 28 czerwca 2024 r. została przeprowadzona rewizja roczna portfela indeksu CEEplus, którego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

W skład indeksu mogą wejść spółki notowane na giełdach w Bukareszcie, Budapeszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu, których średnie obroty na sesji w ostatnim półroczu, przed dniem rankingu przypadającym na 31 maja 2024 r., przekraczały 90 tys. EUR, a liczba akcji w wolnym obrocie była wyższa od 10 proc.

Udziały spółek w portfelu indeksu CEEplus zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu. Łączny udział spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został ograniczony do 50 proc., a udział spółki Erste Group Bank AG notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze został ograniczony do 10 proc.

Największy udział w portfelu indeksu mają (według stanu na 31 maja 2024 r.) spółki Erste Group Bank (9,9994%), OTP Bank (8,2668%) i PKO BP (5,9696%). Ogółem w portfelu indeksu znajdują się obecnie akcje 149 firm.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.