Skip to main content

Rewizja roczna portfela indeksu CEEplus

Po sesji w dniu 30 czerwca 2021 r. została przeprowadzona rewizja roczna  portfela indeksu CEEplus, którego stopę zwrotu stara się wiernie odwzorowywać fundusz inPZU Akcje CEEplus.

W skład indeksu mogą wejść spółki notowane na giełdach w Bukareszcie, Budapeszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu, których średnie obroty na sesji w ostatnim półroczu, przed dniem rankingu przypadającym na 31 maja 2021 r., przekraczały 90 tys. EUR, a liczba akcji w wolnym obrocie była wyższa od 10 proc.

Udziały spółek w portfelu indeksu CEEplus zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu. Łączny udział spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został ograniczony do 50 proc., a udział spółki Erste Group Bank AG notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze został ograniczony do 10 proc.

Największy udział w portfelu indeksu według stanu na dzień 31 maja 2021 roku miały spółki: Erste Group Bank (9,9992%), OTP (9,8801%), PKO BP (4,6082%), CEZ (4,2414%) i KGHM (4,0648%).

Pełny skład portfela indeksu znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.