Skip to main content

Rewizja roczna indeksu WIG20

Po sesji giełdowej w dniu 19 marca nastąpiła rewizja roczna portfela indeksu WIG20. W jej wyniku z indeksu zniknęła Agora, natomiast na jej miejsce weszła Polska Grupa Energetyczna (PGE). Podstawą wpisania PGE na listę uczestników indeksu WIG20 był ranking spółek sporządzony po ostatniej sesji stycznia, w którym pod uwagę wzięto obroty za okres ostatnich 12 miesięcy i kapitalizację w wolnym obrocie na dzień rankingu.

Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu WIG20 po rewizji rocznej dokonanej w dniu 19 marca 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.