Skip to main content

Rewizja roczna indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40 i mWIG40TR

Po sesji giełdowej w dniu 20 marca 2020 r. spółka GPW Benchmark przeprowadziła korektę kwartalną portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladują dwa fundusze ETF notowane na warszawskim parkiecie oraz dwa krajowe fundusze indeksowe. Portfel indeksu blue-chipów nie zmienił się. Największy udział w portfelach indeksów WIG20 i WIG20TR posiadają akcje firm: PKO BP (14,76%), PZU (11,28%) i CD Projekt (11,15%) (portfele według stanu na 21 lutego). Szczegółową informację na temat składu portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR według stanu na 21 lutego przedstawia poniższa tabela.

Dokonano również korekty kwartalnej portfela indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne odwzorowuje jeden fundusz ETF i dwa krajowe fundusze indeksowe. Do portfela indeksu średnich spółek w miejsce akcji spółek Boryszew i CI Games weszły akcje spółek Dom Development (1,42% udział w indeksie) i Neuca (0,92%). Ponadto udział spółki ING BSK został ograniczony do 10 proc. Największy udział w portfelach indeksów mWIG40 i mWIG40TR posiadają akcje firm: ING BSK (10,00%), Kęty (6,49%) i Asseco Poland (6,33%) (według stanu na 21 lutego). Szczegółowa informacja na temat składu portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR według stanu na 21 lutego jest przedstawiona poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.