Skip to main content

Rewizja roczna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2016 r. GPW w Warszawie przeprowadziła rewizję roczną indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20 oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Synthos weszły akcje spółki Lotos (1,36% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Równocześnie dokonano rewizji rocznej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz Ipopema m-Indeks. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Getin, Lotos, Stalprodukt i ZEPAK weszły akcje spółek Grajewo (1,44% udział w indeksie), Robyg (1,31%), Synthos (3,83%) i Uniwheels (1,14%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.