Skip to main content

Rewizja roczna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 17 marca 2017 r. GPW w Warszawie przeprowadziła rewizję roczną portfela indeksu WIG20 odwzorowywanego przez fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20. W indeksie zaszła jedna zmiana – akcje spółki Enea zostały zastąpione akcjami spółki JSW (1,82% udział). Ponadto zmodyfikowane zostały udziały poszczególnych spółek w portfelu tego indeksu. Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki PKO BP (14,78%), PKN Orlen (13,51%) i Pekao (11,40%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Równocześnie dokonano rewizji rocznej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz Ipopema m-Indeks. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Bioton i JSW weszły akcje spółek Enea (3,18% udział w indeksie) i Polimex Mostostal (0,56% udział w indeksie). Ponadto zmodyfikowane zostały udziały poszczególnych spółek w portfelu tego indeksu. Największy wagę posiadają w nim obecnie spółki ING BSK (7,82%), CD Projekt (6,37%) i Bank Millennium (5,64%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.